با توجه به انفصال چند ساله اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی نیازمند از سرگیری ارتباطات هدفمند تجاری و مالی اند، امری که جز با حضور در زنجیره ارزش اقتصادی جهانی و مذاکره با فعالان اقتصادی معتبر و بین‌المللی حاصل نمیشود.

علاوه بر این مهمترین راه آغاز و پایدار سازی ارتباطات تجاری برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، همایش‌ها و نشست‌های مرتبط است.موسسه وندانت در نظر دارد با توجه لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و صنایع جمهوری اسلامی ایران و جلب و جذب سرمایه های خارجی علی الخصوص واردات تکنولوژی در کنار سرمایه گذاری، با هدف ایجاد استغال و توسعه پایدار، نخستین همایش خارجی فرصت های سرمایه گذاری جهموری اسلامی ایران را در کشور انگلستان ( شهر لندن ) با حضور صاحبان صنایع مادر، مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه های مختلف اقصاد و صنعت برگزار نماید. در این راستا حضور پر رنگ تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد کشوری به منظور شناسایی فرصت های پیش رو امری لازم و ضروری می نماید.

بخش‌های پیشرو رویداد بین المللی شامل بانک، بیمه، بورس، انرژی، عمران و زیر ساخت، حمل و نقل و لجستیک، گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حضور متولیان پروژه‌های سرمایه‌پذیر از یک سو و سرمایه گذاران خارجی و نیز ایرانیان سرمایه گذار مقیم خارج از سوی دیگر، فرصت ویژه‌ای برای بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. همچنین حضور نهادهای اجرایی بازار‌های مالی در این رویداد و تلاش این نهادها در رفع مشکلات و ایجاد راهکارهای جدید در جریان صحیح نقدینگی در شریان‌های اقتصاد کشور بر اهمیت این رویداد افزوده است. مناطق آزاد نیز در این پروسه نقش به سزایی ایفا خواهند نمود و تجربه اقتصاد‌های موفق نشان داده که مناطق آزاد نه تنها ابزاری بسیار کارا و مفید برای توسعه اقتصادی محسوب می گردند، بلکه به عنوان محلی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری دانش و ارتباط با بازار‌های جهانی به شمار میروند.

اطلاعات کلی رویداد:

اطلاعات کلی رویداد:
همایش ۲ روزه در حوزه فرصت های سرمایه گذاری AFF
رویداد بین المللی IIO شامل نمایشگاه و همایش به صورت همزمان در قالب BIO
مکان برگزاری : London
تاریخ برگزاری : September 2021
مدت : ۷ روز

گستره صنایع و زیر ساختهای مشارکت کننده:
نیرو
ورزش
کشاورزی

گردشگری
نفت و گاز
راه و شهرسازی
بهداشت و درمان
 آموزش و پرورش
بانک، بورس و بیمه
صنعت،معدن و تجارت
علوم ، تحقیقات و فناوری
ارتباطات و فناوری اطلاعات
فرهنگ با رویکرد صنایع فرهنگی
مناطـق آزاد تجاری – صنعتی و و ویـژه اقتصادی